За нас


Балекс доо  од Штип е  транспортна фирма формирана 2002 година  во Штип.
Управител и сопственик на фирмата е Ангелче Велинов.
 
Во 2002 година оваа фирма започнува да работи со два камиона од марката Ивеко со еуро стандард еуро 2. Со овие камиони нашата компанија работи на релација Македонија, Хрватска, Словенија, Германија и Италија.
 
Денес нашата комапнија поседува 25 камиони од  Марките на МАН и МЕРЦЕДЕС. 
Нашите камиони се  со стандард  ЕУРО 5 и ЕУРО 6  од кои 4 камиони со стандрад ЕУРО 5 и 21 камиони со стандар ЕУРО 6, со овие нови  возила имаме можност да бидеме конкуретни на пазарите во Европа  и можност да добиеме што повеќе ЦЕМТ дозволи кои  ке ни овозможуваата да товариме за и од 3-ти Земји.