Транспорт


Основна дејност во Балекс доо од Штип е транспортот.
Балекс доо работи на релации  од Македонија, Србија, Хрватска,  па се до Италија, Германија, Белгија, Холандија, Полска и обртано.
Шоферите во Балекс се професионалци во нивната работа, поседуваат Сертификати за професионална компетентоност за Возачи , секогаш се трудат да стигнат на време на нивните места за утовар и истовар, да ги почитуваат нашите клиенти да бидат секогаш на услуга на нашите клиенти.
Главна дестинација која Балекс доо ја работи  е  Италија неделно таму  имаме од 20 -24 камиони кои товараат цели и збирни пратки.
Балекс доо поседува  свој цариски склад односно просторија за приверемено  чување на не оцаринета стока до 20 дена.