Царински терминал Балекс Доо


Од 2017 година транспортната фирма Балекс Доо во своја сопственост го вбројува и Царинскиот терминал Балекс Доо во Штип со што укажува на својата сигурност, стабилност и сериозност во поглед на транспортниот бизнис. Со многу труд, почитување и добро формирани идеи напредокот е неизбежен.