ОТВОРЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ

Имаме потреба од шпедитор кој ќе работи во шпедицијата на Балекс во Штип. Потребно е да имате лиценца за шпедитор.
За подетални информации ве молиме пишете ни емаил на contact@baleks.com.mk или јавете ни се директно.

Не успеавте да ја пронајдете вашата професија во нашите тековни понуди за работа, или во моментов немаме отворени работни позиции? Ве молиме, испратете ни ја вашата иницијативна апликација преку нашиот формулар или на contact@baleks.com.mk