Балекс доо работи на релации  од Македонија, Србија, Хрватска,  па се до Италија, Германија, Белгија, Холандија, Полска и обратно.
Главна дестинација која Балекс доо ја работи  е  Италија. Неделно таму  имаме од 20 до 24 камиони кои товараат цели и збирни пратки.
Возачите во Балекс се професионалци во нивната работа, поседуваат сертификати за професионална компетентност за возачи, секогаш се трудат да стигнат на време на нивните места за утовар и истовар, да ги почитуваат нашите клиенти и да бидат секогаш на нивна услуга.