Балекс доо поседува и свој цариски склад односно просторија за приверемено чување на не оцаринета стока до 20 дена што ни овозможува да бидеме поекспедитивни и секогаш на време со доставите до нашите клиенти.
Нашите простории се сигурни и современи.

Највисокото признание ИРУ, е своевидна потврда за лидерските и менаџерските достигнувања и професионално искуство во промовирање на сигурен, безбеден и ефикасен патен транспорт.

КОНТАКТ ЛИЦА

Маниела Стоилова

Шпедитор
+389 71 217 645 manielabaleks.yahoo.com manielceto_manielceto

Сања Велинова

Шпедитор
+389 75 335 444 contact@baleks.com.mk