Од 2017 година транспортната фирма Балекс Доо во своја сопственост го вбројува и царинскиот терминал Балекс Доо во Штип, со што укажува на својата сигурност, стабилност и сериозност во поглед на транспортниот бизнис. Со многу труд, почитување и добро формирани идеи напредокот е неизбежен.

Највисокото признание ИРУ, е своевидна потврда за лидерските и менаџерските достигнувања и професионално искуство во промовирање на сигурен, безбеден и ефикасен патен транспорт.

ЛИЦА ЗА КОНАКТ

Маниела Стоилова

Шпедитор
+389 71 217 645 manielabaleks@yahoo.com manielceto_manielceto

Сања Велинова

Шпедитор
+389 75 335 444 contact@baleks.com.mk

Игор Димитров

Шпедитор
+389 71 217 460 igor.dimitrov77@yahoo.com